top of page

Oferim solucions a tot tipus de projectes amb materials naturals
i sistemes constructius respectuosos amb l’entorn i les persones

Casa Bioclimática GG

Casa Bioclimática GG

Instalación Ganadera AM

Instalación Ganadera AM

Casa-estudio LB

Casa-estudio LB

Ca la Dona

Ca la Dona

Casa AC

Casa AC

Casa JG

Casa JG

Puente / pasarela V

Puente / pasarela V

Edificio plurifamiliar TN

Edificio plurifamiliar TN

Construcció de vivenda unifamiliar modular

Localització: Sta. Maria de Palautordera (Barcelona)

Sistema constructiu: Entramat lleuger

Més informació: http://t.co/dthcLQcy5N

Casa Bioclimàtica GG
Instal·lació Ramadera AM

Construcció d'edifici d'ús agrícola

Localització: Anyòs - La Massana (Andorra)

Sistema constructiu: Entramat pesat

Construcció de vivenda unifamiliar aïllada

Localització: Olivella (Barcelona)

Sistema constructiu: panells CLT

Casa JG

Rehabilitació de forjats en edifici de serveis

Localització: Edifici Ripoll 25 “Ca la dona” (Barcelona)

Sistema constructiu: Panells CLT

Més informació: www.infomadera.net

Espai municipal “Ca la dona”

Construcció de pont / passera per passeig
i carril bici

Localització: Ctra. de Vilamalla a Pont del Príncep (Girona)

Sistema constructiu: estructura autoportant de fusta laminada 

Pont / Passera V
Passera a Quart

Construcció de pont / passera en zona esportiva i aparcamient

Localizació: Quart (Girona )

Sistema constructiu: Estructura autoportant de fusta laminada

Rehabilitació de forjat planta i forjat de coberta
en vivenda unifamiliar aïllada

Localització: Espinelves (Barcelona)

Sistema constructiu: panells CLT

Casa AC
Edifici plurifamiliar TN

Construcció d'edifici plurifamiliar

Localització: Tranoy (Noruega)

Sistema constructiu: panells CLT

Vivenda Unifamiliar aillada

Localització: Molins de Rei (Barcelona)

Sistema constructiu: pórtics d'entramat pesat + tancaments i forjats d'entramat lleuger

Casa eficient LLP

Ampliacióny rehabilitació de forjat
y coberta en vivenda /estudi

Localització: Vilanant (Girona )

Sistema constructiu: forjat HNT i coberta d'entramat pesat

Casa-estudi LB
Rehabilitació forjats La Vall

 Rehabilitació de forjat i coberta en vivenda entre mitjeres

Localització: La Vall (Girona )

Sistema constructiu: forjat i coberta HNT 

bottom of page